Fra 01.07.2013 har det været muligt at blive skilt direkte uden forudgående separation, forudsat at begge ægtefæller er enige heri.

Hvis ikke ægtefællerne er enige om direkte skilsmisse, har en ægtefælle ret til skilsmisse efter 6 måneders separation.

Der er endvidere ret til direkte skilsmisse, hvis et af følgende forhold er til stede:

  1. Den anden ægtefælle har været      utro, og anmodning om skilsmisse indgives inden 6 måneder efter kendskab      til utroskab.
  2. Ægtefællerne har boet hver for      sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser.
  3. Den anden ægtefælle har begået      grov vold mod ægtefællen eller ægtefællernes børn.
  4. Bigami - den ene ægtefælle er      allerede gift med en anden.
  5. Ægtegfællen har bortført fælles      barn/børn til udlandet.

Med virkning pr. 01.07.2013 er der indført brugerbetaling i forbindelse med ophævelse af ægteskab. En separations- eller skilsmissebevilling koster kr. 900,00. Er der ikke enighed mellem ægtefællerne om vilkårene for separation/skilsmisse, typisk på grund af diskussion om ægtefællebidrag, skal der endvidere betales et gebyr på kr. 1.000,00 for vilkårsforhandling i Statsforvaltningen. Ønsker den ene ægtefælle ikke at blive skilt, og er et af forholdene, der begrunder krav om direkte skilsmisse ikke opfyldt, vil det samlede gebyr for at få en skilsmisse gennemført være kr. 2.800,00