Fradrag og skatteskalaer 2012

1 Skalaerne for afståelsesskat ved gratis overdragelse af ejerskab, fradrag og skattefritagelse for visse transaktioner bliver i princippet opdateret den 1. januar hvert ar i samme omfang som første trin for indkomstskatter, afrundet til hele euro. Men eftersom artikel 16 i tilføjelserne til finansloven 2011 af 28. december 2011 bestemmer, at skalaen for indkomstskatterne skal fastfryses for indkomster i 2011 og de følgende år, vil de gældende beløb for 2012 være identiske med beløbene for 2011 (som for visses vedkommende blev ændret i artikel 6 i lov 2011-900 af 29-7-2011). Vi opsummerer dem herunder.

Fradrag

2 Beløbende for de forskellige fradrag gældende fra den 1. januar 2012 er identiske med dem for 2011:

  • 159.325 € i tilfælde af gratis overdragelse af ejerskab I direkte linje eller til fordel for handikappede (den almindelige skattelov (CGI) artikel 779, I og II).
  • 159.325 € i tilfælde af gratis overdragelse af ejerskab til søskende (den almindelige skattelov (CGI) artikel 779, IV).
  • 7.967 € i tilfælde af gratis overdragelse af ejerskab til nevøer og niecer (den almindelige skattelov (CGI) artikel 779, V).
  • 1.594 € i fradrag af den modtagne arv hvis intet andet fradrag (den almindelige skattelov (CGI) artikel 788, IV).
  • 80.724 € ved gaver mellem ægtefæller eller registrerede partnere (den almindelige skattelov (CGI) artikel 790 E og790 F).
  • 31.865 € ved gaver til børnebørn (den almindelige franske skattelov (CGI) artikel 790 B).
  • 5.310 € ved gaver til oldebørn (den almindelige skattelov (CO) artikel 790 D).

Skatteskalaer

3 Nedenstående skatteskalaer er gældende fra 1. januar 2012 for overdragelse i direkte linje, mellem ægtefæller og registrerede partnere samt til slægtninge i sidelinje:

  • Arv og gaver i direkte linje

Opdeling af   den skattepligtige

nettoandel

Gældende sats

Udregningsformel for skatten P = skattepligtig nettoandel

Op til 8.072 €

5 %

P x 0,05

Mellem 8.072 € og 12.109 €

10 %

(P x 0,1) —404 €

Mellem 12.109 € og 15.932 €

15 %

(P x 0,15)— 1.009 €

Mellem 15.932 € og 552.324 €

20 %

(P x 0,2)— 1.806 €

Mellem 552.324 € og 902.838 €

30 %

(P x 0,3) — 57.038 €

Mellem 902.838 € og 1.805.677 €

40 %

(P x 0,4) — 147.322 €

Over 1.805.677 €

45 %

(P x 0,45) — 237.606 €

 

  • Gaver mellem ægtefæller og registrerede partnere

Opdeling af   den skattepligtige nettoandel

Gældende sats

Udregningsformel for skatten P = skattepligtig nettoandel

Op til 8.072 €

5 %

P x 0,05

Mellem 8.072 € og 15.932 €

10 %

(P x 0,1) — 404 €

Mellem 15.932 € og 31.865 €

15 %

(P x 0,15) — 1.200 €

 

Mellem 31.865 € og 552.324 €

 

20 %

(P x 0,2) — 2.793 €

Mellem 552.324 € og 902.838 €

 

30 %

(P x 0,3) — 58.026 €

Mellem 902.838 € og 1.805.677 €

 

40 %

(P x 0,4) — 148.910 €

Over 1.805.677 €

 

45 %

(P x 0,45) — 238.594 €

 

  • Arv og gaver mellem søskende

Opdeling af den skattepligtige  nettoandel

   

Gældende sats

Udregningsformel for skatten P = skattepligtig nettoandel

Op til 24.430 €

 

 

35 %

P x 0,35

Over 24.430 €

 

 

45 %

(P x 0,45) — 2.443 €

 

Andre beløb

4 Grænsen for skattefritagelse for familiegaver i form af pengebeløb (den almindelige skattelov (CGI)) er fastsat til 31.865 € at regne fra 1. januar 2012.

5 Grænsen, for hvilken der er delvis fritagelse for afståelsesskat i forbindelse med gratis overdragelse af fast ejendom på landet og anparter i driftsselskaber (GFA) fra 75 % til 50 % af værdien (den almindelige skattelov (CO) artikel 793 bis), forbliver på 101.897 € fra 1. januar 2012.