SPØRGSMÅL:
Jeg bor sammen med min mand og vi har et fælles barn og har derudover hver især et barn fra tidligere forhold. Vi har ikke oprettet noget testamente. Hvordan vil vi være stillet, rent økonomisk, hvis min mand dør?

SVAR:
Jeg forudsætter, at du er gift med din mand, og at i har almindeligt formuefællesskab.
Dør din mand, kan du sidde i uskiftet bo med jeres fælles barn. Det betyder, at du kan nøjes med at udrede arv til din mands barn af det tidligere forhold, medmindre særbarnet giver samtykke til, at du kan sidde i uskiftet bo.


Hvis i eksempelvis har 1 mio kr. i fælles formue på tidspunktet, hvor din mand dør, så udtager du først halvdelen udgørende ½ mio. kr. som din halvdel af fællesformuen. Så er der ½ mio. kr. tilbage, som du, i arvelod, får halvdelen af, eller i alt ¼ mio. kr. (250.000,00).
Jeres fællesbarn og din mands barn fra tidligere forhold, skal herefter dele de resterende 250.000 kr. og arver således 125.000 kr. hver. Dit barn fra tidligere ægteskab arver derimod ikke efter din mand.


Vælger du at sidde i uskiftet bo, skal arven til jeres fællesbarn ikke udbetales, men du skal afregne arv til hans barn af tidligere forhold med kr. 125.000,00.


Hvis man tænker sig, at den 1 million kroner i har i fællesformue er bundet i mursten (i huset), vil du måske få problemer med at kunne blive i huset for at skaffe penge til afregning af særbarnets arv.
-----
Ved at oprette et gensidigt testamente, kan i begge bestemme, at den af jer der måtte blive længstlevende, skal arve mest muligt efter førstafdøde, ligesom i træffer bestemmelse om, hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død.


Har i oprettet et sådant testamente, hvor i altså begunstiger hinanden mest muligt, vil børnenes arvelod blive begrænset til 1/16 af det samlede bo, og du skal så, hvis særbarnet ønsker sin arv udbetalt, alene afregne 1/32 af boet til denne arving, eller i det tænkte eksempel, hvor fællesformuen er 1 mio.kr., kr. 31.250,00.


I den situation kan det godt tænkes, at særbarnet vil vente med sin arv til du også afgår ved døden, navnlig hvis man indsætter en bestemmelse om, at de 3 børn i den situation skal dele lige. På den måder er der væsentlig bedre muligheder for eksempelvis at blive i jeres hidtidige bolig.
Som du kan se, kan der være god mening i at få undersøgt, om i, i jeres situation har brug for et testamente, og der er for mig ikke tvivl om, at i med fordel kan sikre hinanden på en bedre måde end nu.