Mange har efterhånden erfaret, at en virksomheds krav mod en kunde kan forældes. Med den nyeste forældelseslov, der trådte i kraft 1. januar 2008, er forældelsesfristen blevet sat ned fra 5 år til 3 år. For at stoppe/afbryde forældelsen skal man enten have en erkendelse fra kunden, eller man skal have indledt en retssag om kravet. Dette gælder, uanset om der er strid om størrelsen, eller om det blot er en kunde, der ikke har fået betalt.

De fleste tror dog, at de 3 år løber fra fakturadatoen, hvilket er en fejlagtig antagelse. Loven foreskriver nemlig, at forældelsen begynder at løbe fra det tidligste tidspunkt, hvor virksomheden burde have sendt sin faktura, altså det forventelige faktureringstidspunkt.

I praksis ses det ganske ofte, at især håndværksvirksomheder af den ene eller anden grund ikke får sendt fakturaer hurtigt nok ud. Selv om en bygge- eller reparationsopgave måske er færdig i august et år, sker det ofte, at fakturaen først sendes afsted mange måneder senere; nogle gange endda ganske langt inde i det efterfølgende år.

Er situationen derfor den, at fakturaen reelt blev udstedt et helt år efter arbejdernes afslutning, er der faktisk kun 2 år tilbage, inden forældelsen indtræder. Med en – måske også lidt langmodig – rykkerprocedure hos virksomheden, og en endnu mere afventende holdning med at sende kravet til inkasso/advokat, kan man komme gevaldigt i farezonen for forældelse (uden at advokaten har mulighed for at opdage det). Hvis der er forsinkende omstændigheder i en sag, der sendes til advokat, er det altså vigtigt at informere advokaten herom, så en retssag kan indledes, inden det er for sent.

Er de 3 år gået, kan virksomheden have nok så rimeligt et krav mod kunden, og kunden kan have modtaget en nok så god ydelse, men kravet er med sikkerhed forældet, hvorfor kunden får ydelsen gratis.

HUSK derfor at få faktureret løbende og hurtigt, det fremmer også likviditeten!

Hvis du er interesseret i at vide mere om dette område, er du meget velkommen til at følge vores særskilte side herom på LinkedIn, hvor vi løbende vil udsende nyheder, artikler mv.