Vi er et ældre ægtepar, som sidder i et næsten gældfrit hus.


Vi har to døtre, den ene er ugift, den anden gift. Hvordan sikrer vi, at vores hus ved vores død ikke bare overtages af den ene af vores døtre til favørpris på bekostning af den anden? Her tænker jeg på vores gifte datter. Hendes mand – vores svigersøn – er en meget dominerende og selvhævdende person, og vi er bange for, at vores ugifte datter vil blive trynet efter vores død.
B.F., Holte
 

SVAR:

Der er for mig at se én løsning, nemlig at oprette et testamente.


I et testamente kan man regulere en lang række forhold, om hvad der skal ske i forbindelse med egen død. Det kan også bestemmes, hvem der skal behandle det bo, man efterlader sig.
 

Det må derfor anbefales, at du i den pågældende situation, opretter et testamente, hvori beskrives man ønsker boet behandlet som et ”bobestyrerbo”. Man bør begrunde, hvorfor man ønsker en bobestyrerbehandling. Det kan pænt og ordentlig gå ud på, at man beskriver der ønskes sikret en konfliktfri deling af de efterladenskaber man måtte have, hvorfor man ønsker en bobestyrer skal forestå bodelingen.
 

Det kan også bestemmes, at en bestemt advokat skal være bobestyrer, men det kan også blot overlades til skifteretten at træffe beslutning herom. Skifteretten vil så vælge en af de i forvejen udpegede autoriserede bobestyrer. Denne sikre en ligedeling.