Har du ikke oprettet testamente, bestemmer Arveloven, hvem der arver dig ved din død. Dette vil først og fremmest være dine børn og din ægtefælle.

Arveloven opdeler arvingerne i tre klasser:

  • 1. arveklasse: Dine børn og din ægtefælle. Din ægtefælle vil arve halvdelen og dine børn den anden halvdel. Er et eller flere af dine børn døde, vil vedkommendes børn arve i stedet for. Efterlader du dig ingen ægtefælle, arver dine børn hele arven og omvendt. Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går arven videre til 2. arveklasse.
     
  • 2. arveklasse: Forældre, søskende og nevøer/niecer. Dine forældre arver halvdelen af arven hver. Har du ingen forældre, vil arven gå videre til dine forældres børn, altså dine søskende. Er dine søskende også døde, vil deres børn, og altså dine nevøer/niecer arve. Er der ingen i arveklasse 2, går arven videre til arveklasse 3.
     
  • 3. arveklasse: Bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre og mostre. Dine bedsteforældre arver halvdelen hver. Er dine bedsteforældre døde, arver deres børn, altså dine far- og morbrødre, fastre og mostre. Børn af far- og morbrødre, fastre og mostre er ikke arvinger efter Arveloven. Er der heller ingen arvinger i 3. arveklasse går arven til Statskassen.