Ifølge en pressemeddelelse fra Konkurrencerådet, fra den 24. november 2010, har Witt Hvidevarer A/S ulovligt medvirket til at hindre parallelimport af robotstøvsugere. Afgørelsen slår fast, at selskabet i flere tilfælde ulovligt har styret forhandlernes priser.

Det er første gang nogen sinde, at Konkurrencerådet griber ind i en sag, hvor en distributør har indgået i et samarbejde om at hindre parallelimport af produkter til det danske marked

Konkurrencestyrelsen foretog i august 2009 en kontrolundersøgelse hos Witt. Materialet herfra afslører blandt andet, at Witt i samarbejde med udenlandske distributører har forsøgt at begrænse parallelhandel mellem Danmark og andre EU-lande. Formålet har været at holde priserne oppe i Danmark.

Samtidig har Witt i flere konkrete tilfælde aftalt med forhandlere af robotstøvsugere, at produkterne skulle sælges til bestemte priser. Det er i strid med Konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser.

Konkurrencerådet har påbudt Witt at ophøre med at indgå aftaler om faste priser og indskærpet, at virksomheden ikke må indgå i et samarbejde om at hindre parallelimport. Witt har også fået påbud om at informere sine medarbejdere og forhandlere om, at forhandlerne frit kan sætte deres priser på Witts produkter.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

”Hindring af parallelimport er en alvorlig sag, fordi det holder konkurrenter væk fra markedet. Dermed får forbrugerne færre forhandlere at vælge imellem, og det giver højere priser.”

”Sagen viser, at Witts styring af priserne i forhandlerleddet, er med til at holde priserne oppe til skade for forbrugerne. Bindende videresalgspriser sætter konkurrencen mellem forhandlerne ud af kraft og er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven.”

 ”Konkurrencerådets afgørelse vil forbedre konkurrencen på markedet for robotstøvsugere til gavn for forbrugerne”.