Vestre Landsret har ved en dom af 16. september 2014 underkendt afskedigelsen af en mandlig medarbejder, som havde oplyst, at hans kæreste var gravid, og at han ønskede at holde fædreorlov. Dagen efter blev han fyret. Landsretten tilkendte ham en godtgørelse på 6 måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har i oktober 2014 tilsvarende underkendt en arbejdsgivers fyring af en mandlig medarbejder.

Medarbejderen havde fortalt, at hans kone var gravid, og at han ønskede at afholde fædre- og forældreorlov. Nogle uger senere blev han og en anden medarbejder afskediget på grund af arbejdsmangel.

Ligebehandlingsnævnet udtalte, at arbejdsgiveren havde bevisbyrden for, at afskedigelsen af netop denne medarbejder ikke var begrundet i hans kones graviditet. Denne bevisbyrde kunne arbejdsgiveren ikke løfte. Medarbejderen fik tilkendt en godtgørelse på 9 måneders løn.

Det er primært ansættelsesforholdets varighed, som har betydning for, hvor stor godtgørelsen skal være i denne type sager.