Folketinget vedtog den 1. juni forslaget til ny ægtefælleskiftelov. Reglerne træder i kraft 1. marts 2012.

Loven skal forbedre ægtefællers mulighed for at få det offentliges bistand til deling af deres fællesbo efter en separation eller skilsmisse.

Ægtefæller skal fortsat som udgangspunkt selv stå for delingen af fællesboet ved en skilsmisse, men for de ægtefæller, der ikke selv kan blive enige om delingen af boet efter en skilsmisse, er der mulighed for hjælp.

Den nye ordning bygger på et samspil mellem skifteret og en autoriseret bobehandler og har dermed samme struktur som den gældende dødsboskifteordning.

Mere konkret ændres bl.a. tidspunktet for formuefællesskabets ophør, så det rykkes frem til sagens begyndelse, hvor Statsforvaltningen modtager anmodning om skilsmisse. Derved kan skiftet indledes og afsluttes tidligere, og risikoen for misbrug af rådigheden over bodelen bliver mindre. Der vil være mulighed for at begrænse en anmodning om offentlig bistand til skifte til kun at vedrøre visse af fællesboets aktiver og passiver. Ægtefæller, som begge har negativ bodel, skal fremover også kunne få det offentliges bistand til at skifte.

Det vil kunne pålægges en ægtefælle, der på uforsvarlig måde har givet anledning til øgede boomkostninger, at betale en større del af dem. Udgifterne til offentligt skifte ændres, og retsafgifterne omlægges, så afgiften bliver mindre for ægtefæller, der medvirker konstruktivt til processen.