Når man gifter sig, får man automatisk formuefællesskab med sin ægtefælle. Man skal derfor dele alt med sin ægtefælle, hvis man bliver separeret, skilt eller dør. Mange ønsker ikke denne form for fællesskab og vælger i stedet at aftale, at der i ægteskabet skal være særeje.

Der findes flere forskellige former for særeje. Mange har valgt den form, der kaldes skilsmissesæreje. Her skal særejet ikke deles med ægtefællen ved separation eller skilsmisse, mens særejet bliver fællesbo og skal deles, hvis delingen af boet sker som følge af den ene ægtefælles død.

Man bør dog være opmærksom på, at skilsmissesæreje kan have uheldige konsekvenser, når der deles som følge af den ene ægtefælles død. Her vil et aftalt skilsmissesæreje ”forsvinde” og blive til fællesbo, der skal deles med den førstafdødes dødsbo. Hvis den ægtefælle, der er død først, var insolvent, skal den efterlevende ægtefælle derfor dele sit særeje med den førstafdødes kreditorer.

Et kombinationssæreje kan sammensættes således, at man undgår denne situation. Man kan nemlig aftale, at særejet skal være særeje, hvis man skal dele boet som følge af separation eller skilsmisse, og at særejerne i tilfælde af død skal ”forsvinde” for den ægtefælle, der er død først, og bevares som særeje for den ægtefælle, der er blevet længstlevende. Herved undgår man at skulle betale halvdelen af sit særeje til sin afdøde ægtefælles kreditorer. Så lever man i et ægteskab, hvor den ene eksempelvis ved at drive selvstændig virksomhed har en øget risiko for at være eller blive insolvent, vil det være relevant at overveje at oprette kombinationssæreje for de aktiver, som ejes i lige sameje.

Man var for år tilbage ikke opmærksom på denne konsekvens af at aftale skilsmissesæreje. Har man en ægtepagt af ældre dato, og er den ene ægtefælle insolvent eller har risiko for at blive det, bør man derfor for en sikkerheds skyld tjekke indholdet af ægtepagten.

Kombinationssæreje kan i øvrigt også være en god måde at sikre sin ægtefælle på, hvis man lever i et ægteskab med dine og mine børn, og den længstlevende ægtefælle ikke kan være sikker på at kunne sidde i uskiftet bo. Et kombinationssæreje kan sammensættes således, at den efterlevende ægtefælle begunstiges i meget høj grad. Førstafdødes børn kan sikres arv ved oprettelse af testamente.