Har I overvejet, om I efter den nye pensionsreform, der trådte i kraft den 1/1 2007, har behov for eventuelt at etablere en ægtepagt med det sigte, at gøre Jeres opsparede pensionsmidler til fælleseje?

Efter den nye pensionsreform er Jeres opsparede pensionsmidler Jeres særeje! Det vil sige, at i tilfælde af skilsmisse, separation eller bosondring tilfalder midlerne alene dén, som har indbetalt til den pågældende pension, uanset, at I begge har bidraget med betaling af alle Jeres øvrige udgifter.

Hvis der er stor skævhed i Jeres pensionsopsparinger er det relevant at drøfte dette spørgsmål!