For kapitalselskaber giver den danske selskabslovgivning mulighed for at der vælges en bestyrelse. For aktieselskaber er det et krav at der enten vælges en bestyrelse eller et tilsynsråd, hvorimod der for anpartsselskaber er mulighed for at lade selskabet lede af direktionen alene.

Flere faktorer som størrelse, ejerforhold og udvikling spiller ind på hvorledes bestyrelsen bør sammensættes i den enkelte virksomhed.

Op mod halvdelen af små og mindre virksomheder i Danmark har en såkaldt tantebestyrelse, hvilket vil sige at det er en bestyrelse uden eksterne medlemmer. Ofte vil der være tale om en ejerledet virksomhed, der som følge af krav fra lovgivningen eller f.eks. banken har indsat en bestyrelse der opfylder minimumskravet på 3 mand. Bestyrelsen kan så bestå af ejeren, som også er direktør, hans eller hendes ægtefælle og et barn eller forældre. På den måde har man sikret at kravene er opfyldt og samtidig også den mindste grad af indblanding fra bestyrelsen side.

Der er selvfølgelig også et økonomisk incitament til at vælge en sådan bestyrelse, da de færreste familiemedlemmer vil skulle aflønnes for deres hverv.

Dermed er det ikke sagt at en bestyrelse sammensat som ovenfor er det bedste for virksomheden. Det er vigtigt at man som virksomhed og ejerleder får gjort sig de rigtige overvejelser omkring sammensætningen af bestyrelsen, herunder får afvejet de styrker der kan ligge i en professionel bestyrelse,

Alene signalværdien kan betyde at døre åbnes som tidligere har været lukkede. De danske banker vil oftest se på en virksomhed med en professionel bestyrelse med helt andre øjne end hvis bestyrelsen var sammensat alene under hensyntagen til lovgivningens minimumskrav. En professionel bestyrelse signalerer kontrol og velovervejede beslutninger. Ting som bankerne sætter pris på når der skal åbnes for et samarbejde.

En professionel bestyrelse kan i højere grad udfordre direktionen på driften af virksomheden. En bestyrelse der ikke yder modspil har ingen værdi for virksomheden. Ved at separere direktionen fra bestyrelsen vil man kunne opnå det perspektiv som er altafgørende for at virksomheden udvikler sig og vækster.