Der kan være flere grunde til, at man har valgt at leve sammen som ugifte, men det er vigtigt at være op­mærksom på, at dette kan have en lang række uheldige konsekvenser, hvis man ønsker at sikre sig selv og hinanden:

 • Man har ingen arveret efter hinanden.
 • Man kan ikke sidde i uskiftet bo.
 • Der er ingen former for økonomisk fælleseje.
 • Der er ingen regler for samlivsophævelse.
 • Man kan ikke udnytte de særlige overførelsesregler i skattelovgivningen, der gælder for ægtefæller.
 • Der er ingen gensidig forsørgelsespligt - det vil sige der vil heller ikke være mulighed for et eventuelt ægtefællebidrag ved samlivsophævelse.
 • Moderen skal tillade fælles forældremyndighed.

Hvis man lever sammen som ugifte bør man derfor altid overveje sin juridiske stilling, og om denne kan forbedres.

Blandt andet bør følgende dispositioner overvejes:

 • at indgå ægteskab.
 • at købe sine aktiver, herunder fast ejendom, i sameje.
 • at oprette samejeoverenskomst om fast ejendom.
 • at oprette en samlivskontrakt.
 • at oprette testamente.
 • at tegne krydslivsforsikring.
 • at indsætte hinanden som begunstiget i kapital- og ratepensioner.
 • at aftale fælles forældremyndighed.

I øvrigt bør man altid med mellemrum tage sin situation op til overvejelse, da forholdene sjældent forbliver uændrede.