Såfremt man har indbetalt bidrag til ATP efter 1. januar 2002, svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse, vil ens efterladte partner i tilfælde af dødsfald, være berettiget til et éngangsbeløb på kr. 50.000,00.

Fra beløbet fratrækkes afgift til staten på 40%.

 Ovennævnte gælder også ugifte samlevende, med her er det imidlertid en betingelse, at man registrerer hinanden som samlever hos ATP. Mange ugifte samlevende glemmer imidlertid at registrere sig hos ATP og vil i så fald glip af udbetalingen.

 
Ugifte samlevende kan via selvbetjening på www.atp.dk registrere hinanden som begunstiget. På dødsfaldstidspunktet skal man dog have haft fælles folkeregisteradresse i minimum to år og desuden opfylde betingelserne for at kunne indgå ægteskab med hinanden.