Vil du sikre dig selv og din samlever?

I modsætning til ægtefæller er der ingen lovgivning, som regulerer, hvordan en bodeling mellem ugifte samlevende i tilfælde af samlivsophævelse eller død skal foregå.

Udgangspunktet er derfor, at hver part udtager sine egne ejendele, eller sagt med andre ord, den som har kvitteringen er ejeren.

Det er således ikke ligegyldigt, om kun den ene eller begge parter får sit navn på skødet, bilens registreringsattest, hvem som betaler ferierejser og daglige indkøb, og hvem som betaler de varige forbrugsgoder.

Da ugifte samlevende ikke er beskyttet mod samlivsophævelse via lovgivningen, er det nødvendigt at oprette en samlivskontrakt, som beskriver, hvordan bodelingen skal foregå i tilfælde af samlivsophævelse, eller en samejeoverenskomst, når ugifte samlevende køber fast ejendom sammen.

Ugifte samlevende arver ikke automatisk hinanden, og det er derfor nødvendigt at oprette testamente.

Børn er tvangsarvinger, og hvis ugifte samlevende med fælles børn eller særbørn afgår ved døden, vil børnene arve hele dødsboet, medmindre der er oprettet testamente. Hvis afdøde har børn, udgør tvangsarven ¼ af dødsboet, men det er muligt at disponere over ¾ af dødsboet ved oprettelse af testamente.

Som noget nyt har den nye arvelov åbnet op for at lave udvidet samlevertestamente, hvor samlevere rent arvemæssigt kan blive stillet som ægtefæller med fuldstændigt særeje og dermed arve 7/8 af samleverens dødsbo.

Betingelserne for at oprette udvidet samlevertestamente er, at de ugifte samlevende inden dødsfaldet skal:

   - Have levet i et ægteskabslignende forhold med fælles bopæl i mindst 2 år eller

   - Have haft fælles bopæl og har, har haft eller venter fælles barn

   - Ikke må have oprettet modstridende udvidet samlevertestamente

   - Have haft mulighed for at have indgået ægteskab eller reg. partnerskab

     Og

   - Det udvidede samlevertestamente skal være gensidigt og må ikke oprettes ensidigt.

Ved oprettelse af udvidet samlevertestamente er der samme muligheder for indsættelse af individuelle bestemmelser, som ved andre testamenter.

Det er for eksempel muligt at indsætte bestemmelser om, at arv gøres til særeje, indsættelse af børnetestamente, båndlæggelse af børns arv m.v. Læs mere under punktet ”Vil du oprette testamente”.

I pensionsordninger og livsforsikringer oprettet efter 1. januar 2008 er ugifte samlevende ”nærmeste pårørende” efter Forsikringsaftalelovens § 105a, hvis

1.  Parterne venter, har eller har haft et fælles barn sammen,

     eller

2.  Parterne har levet sammen i et ægteskabslignende forhold med samme bopæl i 2 år før dødsfaldet.

Prisen for oprettelse af samlivskontrakt, samejeoverenskomst og udvidet samlevertestamente afhænger af, hvor omfattende og individuelt udformet dokumentet skal være.