... at et ufødt barn faktisk har arveret. Det forudsætter alene, at barnet er undfanget inden arveladers død og at det senere fødes levende. Er der tvivl om, hvornår barnet er undfanget, skal det ifølge gældende praksis komme barnet til gode. Forestiller man sig eksempelvis et ægteskab, hvor konen er gravid på tidspunktet for mandens død, vil det ufødte barn dermed være tvangsarving i farens dødsbo, selv om det måske først fødes et halvt år senere.