Skal man ændre sine salgs- og leveringsbetingelser som følge af ændring af Forbrugeraftaleloven?

Det korte svar er "JA"

Erhvervsdrivende skal som følge af den nye forbrugeraftalelov opfylde endnu flere regler og udsende formularer ved ethvert salg over internet, telefon og postordre. Hvis ikke man opfylder reglerne, kan det være svært at og besværligt at holde forbrugeren op på købsaftalen.

Generel oplysningspligt

Med den nye lov gælder nu, at varer og serviceaftaler, eks. håndværksarbejde ligestilles vedrørende oplysningskrav, og disse krav er blevet skærpet. Den erhvervsdrivende skal nøje beskrive varen/tjenesteydelsen, og der er indført krav til oplysninger om den erhvervsdrivendes identitet. Det er ligeledes et nyt krav, at den fysiske adresse, hvor forbrugeren kan klage til, skal oplyses ved handel via internet eller over telefonen.

Fortrydelsesretten udvides

Fortrydelsesfristen ved internethandel er som tidligere 14 dage, men hvis den erhvervsdrivende ikke oplyser tilstrækkeligt om fortrydelsesfristen, udvides fortrydelsesretten til 12 måneder. Tilmed risikerer den erhvervsdrivende at få bøde for ikke at have opfyldt sin oplysningspligt, også selvom den erhvervsdrivende ikke tidligere har overtrådt loven.   

… også for brugte varer

Efter de nye regler kan forbrugeren levere en brugt vare tilbage, men forbrugeren skal så betale for den forringelse ved at varen har været brugt. Forbrugeren har dog fortsat mulighed for at prøve varen i samme omfang, som det er tilfældet hvis varen prøves i en fysisk butik uden at skulle betale for evt. værdiforringelsen.

Det kan imidlertid være yderst vanskeligt at fastsætte den forringede værdi, der er forbundet med forbrugerens brug af varen. Er der f.eks. tale om tøj, kan den erhvervsdrivende hævde, at varen repræsenterer en værdi, der reelt gør den værdiløs efter tilbageleveringen, fordi tøj, der sælges som brugt sælges til en væsentlig lavere pris end nyt.  

Udfyld formularer

For at fortryde købet, var det før tilstrækkeligt, at forbrugeren blot afviste at modtage eller afhente varen. Det kræves efter den nye lov, at forbrugeren kommer med en konkret erklæring om, at denne fortryder købet. Dette kan bl.a. gøres på en standard fortrydelsesformular, som den erhvervsdrivende skal give til forbrugeren.

Hertil følger endnu et krav til den erhvervsdrivende om oplysninger til forbrugeren. Der er lavet en ”standardfortrydelsesformular”, som forbrugeren skal have oplysning om indenaftalens indgåelse, og som skal tilsendes forbrugeren efter indgåelsen af aftalen.

Ha’ styr på procedure samt salgs- og leveringsbetingelser

Det kan blive en dyr og besværlig fornøjelse, hvis ikke den erhvervsdrivende sætter sig ind i de nye regler og tilpasser forretningsbetingelser og procedurer til de skærpede regler.