Reformen indebærer en generel skærpelse af kravene til tilkendelse af førtidspension, samt en ændringen af fleksjobordningen.

Førtidspension:

Personer under 40 år vil som udgangspunkt ikke længere kunne få tilkendt førtidspension. Hvis det gennem et eller om nødvendigt flere ressourceforløb står klart, at arbejdsevnen ikke kan genskabes kan der dog tilkendes pension.

Hvis det er åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan genskabes eller forbedres, skal vedkommende gennem et ressourceforløb, inden der kan blive tale om tilkendelse af førtidspension.

De hidtidige arbejdsprøvninger afløses af et ressourceforløb, der kan vare fra 1 – 5 år. Et forløb skal iværksættes, når det er sandsynligt, at vedkommende vil ende på førtidspension, hvis ikke der gennemføres en særlig indsats. Er ansøger under 40 år kan der blive tale om mere end et ressourceforløb.

Fleksjob:

Fleksjobordningen ændres således, at ordningen nu bliver målrettet de, som har den mindste erhvervsevne i behold og den gøres tidsbegrænset, idet der løbende skal ske en revurdering af arbejdsevnen, hvorfor første fleksjob kun kan gives for (højst) 5 år.

Betydningen af reformen:

Forslagene indebærer en forlængelse af perioden fra en skade sker og til der vil foreligge en endelig afklaring af erhvervsevnen og dermed en endelig erstatningsudbetaling.