Nye regler om genoptagelse af ejendomsvurderinger

SKAT foretager vurderinger af erhvervsejendomme hvert andet år, senest den 1. oktober 2012, med offentliggørelse i starten af 2013.

Der er nu vedtaget en ny lov, der forringer mulighederne for genoptagelse af ejendomsvurderingen og afskaffer fradrag for grundforbedringer.

Har man ikke rettidigt fået indgivet en klage over den offentlige ejendomsvurdering, vil der fremover kun være mulighed for at få genoptaget vurderingen, hvis der kan påvises en decideret fejl i grundlaget for vurderingen.

Som eksempler på sådanne fejl kan nævnes fejlagtige oplysninger om beliggenhed i by- eller landzone, bygningernes eller grundens areal.

Der vil ikke fremover være mulighed for at få en vurdering genoptaget, hvis man som ejendomsejer alene mener, at der er udøvet et forkert skøn i relation til den konkrete vurdering.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2013, og derfor skal man være opmærksom på at der inden nytår skal anmodes om genoptagelse af en eller tidligere vurderinger.

Da den offentlige ejendomsvurdering er et beskatningsgrundlag i relation til bl.a. ejendomskatter og dækningsbidrag, kan det derfor få store økonomiske konsekvenser hvis man overser de nye regler.

Den seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012, der endnu ikke er offentliggjort, kan på sædvanlig vis påklages inden 1. juli 2013.