Retten i Horsens har i december 2013 afsagt en dom om krydsoverensstemmelse, som får Naturerhvervsstyrelsen til at ændre praksis.

Sagen fra Horsens drejede sig om krydsoverensstemmelseskrav 3.8., pligten til at behandle sine dyr ordentligt.

En landmand havde i 2009 indleveret ca. 350 svin til slagtning. Svinene skulle ifølge slagteriets reglement være tatoveret med landmandens leverandørnummer på hver skinke. Ét af svinene havde imidlertid 3 tatoveringer på hver skinke.

Fødevareregionens kontrol mente, at de 4 ekstra tatoveringer havde påført svinet unødig smerte og lidelse, og landmanden blev derfor trukket i støtten.

Landmanden indbragte sagen for retten i Horsens, som foretog en nøje analyse af reglerne og nåede frem til, at KO-krav 3.8. alene drejer sig om vand, foder og andre stoffer. Det var derfor uberettiget, når Naturerhvervsstyrelsen havde klippet landmanden i støtten på grund af tatoveringen.

Naturerhvervsstyrelsen har efterfølgende analyseret reglerne grundigt og har fundet ud af, at det danske KO-krav 3.8. er alt for vidtgående i forhold til de underliggende EU-regler. Naturerhvervsstyrelsen har derfor besluttet at ændre praksis omkring KO-krav 3.8., sådan at det fremover kun vil vedrøre forhold, som drejer sig om vand og foder.

Derudover har Naturerhvervsstyrelsen gennemgået alle sager vedrørende KO 3.8. og genoptager de sager, hvor støtten er reduceret på grund af andre forhold end vand og foder. Det drejer sig om sager vedrørende overtatoveringer, forvoksede hove/klove og horn, slagmærker og lignende. Der udsendes her i sommer breve til alle landmænd, som efter Naturerhvervsstyrelsens opfattelse uberettiget er trukket i støtten. Støtten vil herefter blive udbetalt til landmændene inden udgangen af 2014.

Hvis du mener, du har krav på efterregulering af støtten, men ikke har modtaget brev fra Naturerhvervsstyrelsen, kan du selv henvende dig til Styrelsen og få din sag genoptaget. Det samme gælder, hvis du har fået brev, men ikke inden nytår har fået udbetalt den trukne støtte.

Du kan selvfølgelig også bede din rådgiver eller advokat om at kontakte Naturerhvervsstyrelsen på dine vegne.