Den 19. september 2014 nåede Højesteret frem til, at brugen af navnet ”Jensens Fiskerestaurant” var i strid med markedsføringsloven, da ”Jensen’s Bøfhus” havde eneret til brugen af ”Jensen’s”, både med og uden apostrof.

 Hvordan stiller det så de 261.430 andre Jensen’er der er i Danmark, i forhold til anvendelse af deres navn til markedsføring, hvis de skulle få lyst til det?

 Som vi har hørt de seneste par dage, har der generelt blandt befolkningen været en afstandstagen fra Højesterets dom om, at man inden for restaurationsbranchen kunne vinde ret på brugen af det mest udbredte danske efternavn. Danske Familierestauranter A/S, der ejer ”Jensen’s Bøfhus”, mente at Sæby Fiskehal ApS, ejet af Jacob Jensen, skulle forbydes at anvende navnet ”Jensens Fiskerestaurant”.

 Sø og Handelsretten havde givet ”Jensens Fiskerestaurant” lov til at bruge navnet, og havde lagt vægt på at Jensen var et særdeles udbredt dansk efternavn, som ikke i sig selv var egnet til at adskille varer og tjenesteydelser. Samtidig havde det dog været i strid med god markedsføringsskik, når ”Jensens Fiskerestaurants” nye logo med hensyn til form (en cirkel) og farver (orange), kom for tæt på ”Jensen’s Bøfhus’” logoet.

 Herefter kunne sagen have været afgjort med, at ”Jensens Fiskerestaurant” måtte ændre deres logo. Men sådan skulle det ikke gå. Danske Familierestauranter ankede sagen, og til brug for Højesterets bedømmelse fremførte Danske Familierestauranter en Gallup kendskab- og associationsanalyse. Den viste bl.a. at 96 % af de adspurgte forbandt navnet ”Jensen’s” med bøf- og familierestaurant, mens kun 4 % af de adspurgte forbandt navnet med en fiskerestaurant.

 Højesteret begrundede deres dom med, at et varemærke bl.a. kunne være et personnavn, jf. varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvilket også fremgår af EU-domstolens praksis, jf. C-404/02(Nichols).  Danske Familierestauranter havde på tidspunktet for Jacob Jensens start af ”Jensens Fiskerestaurant” i 2001 ca. 30 ”Jensen’s Bøfhus” restauranter i Danmark, og havde anvendt betydelige beløb på markedsføring. Højesteret medgav derfor, og som følge af den nævnte Gallup undersøgelse, at Danske Familierestauranter havde opnået en brugsbaseret varemærkeret til navnet ”Jensen’s” og at varemærket må anses for velkendt i Danmark. Som en følge deraf har varemærket ret til beskyttelse mod udnyttelse.

 Dommen giver Danske Familierestauranter eneret til anvendelsen af ”Jensen’s” i forbindelse med markedsføring af restaurationsvirksomhed. Det kan lyde absurd, når nu den egentlige ejer af ”Jensens Fiskerestaurant” netop hedder Jensen til efternavn. Faktisk har varemærkeloven en bestemmelse i § 5, der direkte fastslår, at man ikke kan afskæres fra, at gøre brug af sit eget navn til markedsføring. Men da det er Sæby Fiskehaller ApS, der ejer ”Jensens Fiskerestaurant” kan man ifølge Højesteret ikke gøre brug af denne bestemmelse, uanset det faktum af Sæby Fiskehaller ejes 100 % af Jacob Jensen. Havde ”Jensens Fiskerestaurant” været et enkeltmandsfirma, og ejeren af dette været Jacob Jensen, havde sagen formentlig fået et andet udfald. 

Dommen afskærer derfor som udgangspunkt andre fra at bruge navnet ”Jensen’s” inden for restaurationsbranchen, med mindre den direkte ejer hedder Jensen til efternavn. Her stopper det så også. Dommen har ingen betydning for andre brancher, det vil sige at en gartner må kalde sin virksomhed ”Jensens Væksthus”, og Danske Bank må kalde sig ”Jensens Bank”, uanset om ejerne så hedder Jensen til efternavn.