Nye ændringer i tinglysningsafgiftsloven gør det gratis at søge oplysninger i tinglysningssystemet fra den 1. juli 2013.

Det har hidtil kostet mellem 30-175 kroner at hente oplysninger om adkomstsforhold, hæftelser og tidligere tinglyste dokumenter på tinglysningsrettens system på www.tinglysning.dk. Dette bliver nu gratis, og det bliver heller ikke længere nødvendigt at logge sig ind i tinglysningssystemet for at få adgang til oplysningerne. Det bliver altså både nemmere og billigere for borgere og erhvervslivet at søge oplysninger om tinglyste dokumenter.

Lovændringen finansieres ved, at den faste afgift, der skal betales for anmeldelse af et dokument til tinglysning, sættes op fra kr. 1.400 til kr. 1.660. Den variable del af tinglysningsafgiften er fortsat 0,6 % af afgiftsgrundlaget ved ejerskifte og 1,5 % af det pantsikrede beløb ved tinglysning af pant.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2013.