Vi er tre papbørn af en papfar, som var gift med vores mor i 24 år. Han er nu kommet på plejehjem og er 88 år gammel. Han ejer halvanden million kroner og har testamenteret til os tre børn, men han vil gerne give os gaver nu, mens han lever. Må han det – og hvor meget? Jeg er 61 år – og har altså ikke levet sammen med ham som barn.
G.T., Melby
 

SVAR:

Ja, I må gerne få penge af Jeres papfar. Han er nemlig juridisk set ikke papfar men stedfar, og I, hans stedbørn. Stedbørn kan årligt afgiftsfrit modtage gaver på pt. kr. 58.700,00 årligt, og hvad man måtte modtage herudover, skal der betales en gaveafgift af på 15 %.

Hvis Jeres biologiske far eller mor har været gift med flere forskellige personer, kan I have forskellige stedforældre, som I kan modtage gaver af på nævnte vilkår. Disse regler gælder ikke ved papforældre, her forstået som en samlever en af Jeres forældre har haft, men ikke været gift med. Af sådanne kan man kun få gaver på nævnte vilkår, såfremt man har boet sammen med papforældrene 5 år inden sit fyldte 15. år. I andre situationer er de gaver man får indkomstskattepligtige.

Der er ved besvarelsen gået ud fra, at gavegiver ikke sidder i uskiftet bo og derfor helt frit kan disponere over sin formue, ligesom der er gået ud fra, at han er ved sine fornufts fulde brug.