Der begynder nu at være lidt mere optimisme i dansk erhvervsliv, hvilket også bevirker, at der nu sker flere salg af virksomheder.

Hvad er et generationsskifte?
Et generationsskifte forbinder mange med, at far sælger til søn, men udtrykket dækker også over, at en virksomhedsejer sælger sin virksomhed til nye og eventuelt yngre ejere. Der kan både være tale om personligt drevne virksomheder og selskaber.

Gøres klar til salg
Enten det er den ene eller den anden type virksomhed, er det nødvendigt at virksomhedsejeren eller ejerne, i god tid tager kontakt med advokat og revisor for at få planlagt et generationsskifte.

Et generationsskifte består både af, at virksomheden skal gøres klar til salg, det vil sige at man skal prøve at få selskabsstrukturen til at være den rigtige, og man skal prøve at få virksomheden til at blive mere uafhængig af virksomhedsejerens person, for at der er andre ejere, der kan gå ind i virksomheden og drive denne videre.

I mange tilfælde aftaler man, at den hidtidige virksomhedsejer fortsætter med at drive virksomheden sammen med den nye ejer i en periode, for at man ikke skal miste kunder og viden i overgangsfasen.

Testamente og særejeægtepagt
I de tilfælde hvor et generationsskifte er et salg fra forældre til børn, skal man også tænke på at få oprettet et testamente, der kan hjælpe med til generationsskiftet. Der skal også sørges for særejeægtepagter til den nye generation, der overtager virksomheden, sådan at det barn eller de børn, der overtager virksomheden, ikke skal aflevere halvdelen af den virksomhed, de har overtaget på gunstige vilkår fra deres forældre, til ægtefællen i forbindelse med en skilsmisse.

Finansiering
Finansieringen skal også være på plads, og i den forbindelse er det vigtigt, at man får talt med sit pengeinstitut i god tid, sådan at man har et forhåndstilsagn om finansiering, ligesom det kan være en god idé at tage lån hjem i ejendommen på et gunstigt tidspunkt, for på den måde at have sikret sig, at kreditforeningen vil sætte lån i ejendommen.

Før i tiden var det en selvfølge, at kreditforeningen ville sætte lån i ejendommen, men det er det ikke mere. Nu skal man på forhånd have et tilsagn om, at kreditforeningen vil være med til at lette finansieringen af generationsskiftet, da det er billigere at få salget finansieret gennem et kreditforeningslån end gennem et pengeinstitutlån.

Pengeinstituttet skal også være med på salget, herunder skal pengeinstituttet have taget stilling til, hvor meget man ønsker indfriet af det lån, som pengeinstituttet har ydet virksomheden. – Det kan jo godt være, at pengeinstituttet har mere tillid til den hidtidige ejer, og vil se den nye ejer lidt an, før man tør binde an med at have ligeså stort et lån stående i virksomheden, som man havde med den hidtidige ejer.

Prisen
Med hensyn til at finde frem til den pris man skal have for sin virksomhed, er der flere ting der skal tages hensyn til. Hvis der er tale om, at man skal sælge til sit barn, vil man normalt forsøge at få virksomheden solgt så billigt som muligt. I den forbindelse har man mulighed for at sælge en fast ejendom til ejendomsvurderingen minus 15 %. Er ejendomsvurderingen meget høj, har man mulighed for at få foretaget en speciel vurdering, hvorefter man kan få ejendomsvurderingen sat ned. Hvis ejendommen skal sælges til en udefra, vil interessen være, at man får mest muligt for sin virksomhed. Her kan det være en god idé, at få ejendommen vurderet af en professionel virksomhedsmægler.

Rådgivere
Sammenfattende kan man sige, at når man skal have solgt virksomhed er det vigtigt at man sikrer sig, at de rådgivere man har, tidligere har været med til at sælge virksomheder, sådan at de kan hjælpe med, at det generationsskifte man får etableret, er i overensstemmelse med de ønsker man har, og bliver udført så godt og så professionelt som muligt. Det gælder både advokat, revisor og en eventuel virksomhedsmægler.