Spørgsmål:

Vor datter og svigersøn er ved at købe hus, og vi vil gerne hjælpe med et lån til købet. Vi vil gerne vide om det er lovligt med et rentefrit familielån.

Svar:

Ja det er fuld lovligt! Ved at oprette et såkaldt anfordringslån kan I rentefrit låne penge ud til Jeres datter og svigersøn.

Normalt kræver Skattevæsnet at lånet minimum skal forrentes med mindsterenten, der er en rente der fastsættes 2 gange om året. Det indebærer at renterne beskattes hos den der har ydet lånet, og kan fratrækkes på selvangivelsen hos den der har fået lånet, og dermed betaler renter. I familieforhold kan man imidlertid undgå beskatning af renter ved at gøre lånet rentefrit. Det kræver at lånet etableres som et såkaldt ”anfordringslån”. Med et anfordringslån menes et lån, der til enhver tid kan kræves indfriet af den der har ydet lånet. Det er en betingelse at dette vilkår fremgår af en skriftlig låneaftale.

I familieforhold fristes mange til at skrive i låneaftalen, at lånet afdrages med samme beløb som forældre afgiftsfrit må give deres børn. Det drejer sig i år om kr. 58.700,00. Men en sådan fremgangsmåde går ikke, og hele lånet vil blive betragtet som gave, hvor modtageren vil blive beskattet med 15% af det beløb der ligger ud over taksten for skattefri gaver.

I stedet skal der laves en afdragsordning. I låneaftalen beskriver man hver meget den der har modtaget lånet hver år skal betale tilbage indtil lånet er helt afdraget. Før der skal betales afdrag kan den der har ydet lånet give en skattefri pengegave som modtageren herefter kan betale afdrag med !!! Det er lovligt, men jeg vil anbefale at man søger for at gennemføre transaktionerne korrekt således at man på kontoudtog kan følge betalingerne fra den ene til den anden – og derefter retur.

Det er ikke et krav, at låneaftalen indeholder en beskrivelse af, hvorledes lånet afdrages, men det er en absolut forudsætning af det tydeligt fremgår at der er tale om et anfordringslån.